Har du utfordringer med å signere dokumenter på esignering.no? Vi tilbyr signering med BankID, men det er foreløpig begrensninger i forhold til hvilke type dokumenter som kan signeres med BankID på mobil.

Begrensninger

En av utfordringene med BankID er at nesten alle oppgaver løses med BankID på Mobil, men ikke alle.

For dokumenter som skal tinglyses er det fremdeles kun to muligheter:

 1. Signere med “Tradisjonell BankID” (brikke med engangskode og passord)
 2. Signere med “BankID på mobil som kodebrikke” (BIMOTP)


NB! Det er altså ikke tilstrekkelig med kun BankID på mobil (BIM).

Varianter av BankID

BankID tilbyr ulike produkter. Her er en oversikt over de tradisjonellste.

Banklagret BankID

Dette er den tradisjonelle BankID’en, med kodebrikke, kodekort eller lignende. Denne krever personlig passord og engangspassord fra brukeren.

BankID på mobil (BIM)

Denne BankID’en ligger i mobilen og benytter telefonnummer og fødselsdato for å starte en dialog på mobilen for å fullføre pålogging/signering. Denne typen har begrensninger på hva og hvor mye innhold som kan signeres. Signering, og lesing av selve dokumentet vil foregå på mobiltelefonens skjerm.

BankID på mobil som kodebrikke (BIMOTP)

Dette er en hybridløsning der BankID på mobil benyttes som kodebrikke til en bakenforliggende Banklagret BankID. På denne måten kan kunden forholde seg til en metode uavhengig av innholdet som skal signeres. Signering og lesing av dokumentet foregår på en datamaskin. Mobilen er kun brukt som kodebrikke i signeringsprosessen.
BIMOTP er forkortelse for “BankID på Mobil - One Time Password (Engangskode)”

Typiske problemer

Jeg får ikke opp mulighet til å benytte BankID på Mobil

Jeg får kun opp spørsmål om engangskode

Jeg har ikke mulighet til å “Velg annen BankID”

Under er en liste med sjekker du kan gjøre for å løse problemet. I tilfelle testene feiler, må du ta kontakt med banken som leverer BankID til deg for å få ryddet opp i problemet, men kanskje finner du også informasjon her som gjør prosessen lettere.

Sjekk deg

Les gjennom testene nedenfor for å identifisere ditt problem:

“Jeg har BankID på mobil som jeg benytter regelmessig, men får problemer på esignering.no”
Sjekk om “BankID på mobil” fungerer som kodebrikke til din tradisjonelle BankID

“Jeg er usikker på om min BankID på mobil fungerer”
Sjekk om “BankID på mobil” fungerer

“Jeg er usikker på om min Bank støtter BankID på mobil som kodebrikke”
Sjekk om din bank støtter BankID på mobil som kodebrikke (BIMOTP)

Sjekk om “BankID på mobil” fungerer

 • Test din BankID på mobil her
 • Dersom denne gir feil, må du ta kontakt med banken din.
 • Dersom du bruker BankID på mobil til tradisjonell, trenger du ikke teste denne nå.

Sjekk om din bank støtter BankID på mobil som kodebrikke (BIMOTP)

Sjekk om “BankID på mobil” fungerer som kodebrikke til din tradisjonelle BankID

 • Her er link til BankID sin test med autentisering
 • For at du skal kunne signere med mobilen som kodebrikke, må dette vere satt opp riktig.
 • Testen vil kunne gi svar på hva som er problemet.
  1. Skriv inn fødselsnummer og klikk “Enter” ../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2011.20.12.png
  2. Velg BankID
   Ofte er «BankID på mobil» valgt…

   Alternativ flyt:
   2.1. «Velg annen BankID» finnes ikke i dialogen, bare bilde med «Engangspassord» Konklusjon: Ta kontakt med Banken din for å sette opp BankID på mobil som kodebrikke, eller benytt kodebrikken dersom du har den.

   2.2 Engangskode vises, men “Velg annen BankID” er tilgjengelig”
   Klikk “Velg annen BankID”
   Konklusjon: Dersom “BankID på mobil” ikke vises i listen, ta kontakt med Banken din for å få satt opp mobil som kodebrikke.

Autentisering med BankID på mobil

Når pålogging og problemer med BankID på mobil er avklart, kan du benytte denne veiviseren til å logge på og signere de relevante dokumentene.

Først: Følg dialogen på mobilen

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.25.31.png

Deretter: Skriv inn personlig passord (dette er ofte det samme som du må oppgi på mobilen):

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.24.01.png

Du er nå autentisert

Oppdrag

Du vil komme til side som gir oversikt over dokumenter som skal signeres, og informasjon om hvem som ber om signaruten. Dokumentene kan lese på forhånd eller starte med å klikke på “Signer” ../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.24.37.png

Les dokumenet

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.24.58.png

Les og velg ”Innholdet er forstått og jeg er klar til å signere” og ”Neste”

Velg signeringsmetode

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.25.07.png

Alternative signeringsmetoder

Ved valg av ”Velg annen BankID”:

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.25.15.png

Ingen alternativer metoder (”Velg annen BankID” finnes ikke i dialogen)

Det samme gjelder for signering som for autentisering.

Dersom ingen valg er tilgjengelig blir du bedt om engangskode, som indikerer at det kun er Banklagret BankID som er tilgjengelig, og BankID på Mobil ikke er en tilgjengelig. Ta kontakt med banken for å ordnet opp i dette

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2011.08.11.png

Signer med BankID på mobil

Velg ”Gå videre”, og følg instruksjonene på mobilen.

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.25.31.png

../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.25.56.png


Etterpå vil du se at dokumentet er signert, og jobben er utført! ../Desktop/Screen%20Shot%202018-01-11%20at%2010.26.01.png
Du kan nå logge ut